Hlavní menu:Bookmark and Share

"Svým tělem oslavujte Boha" (1 Kor 6,20)

Jako muž a žena

Jako manžel a manželka

Jako kněz

Jako řeholník nebo řeholnice

Jako svobodný člověk...

 

„Tělo, a pouze ono, je schopno učinit viditelným, co je neviditelné: duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti světa tajemství skryté od věčnosti v Bohu.“

Jan Pavel II., 20. února 1980


Lidskou lásku jsem se naučil mít rád ještě jako mladý kněz. Je jedním ze základních témat, na něž jsem se zaměřil v kněžském povolání, službě na kazatelně, zpovědnici a také ve službě, kterou vykonávám psaným slovem. V člověku milujícím lidskou lásku se rodí také živá potřeba napnout všechny síly pro krásnou lásku. Láska je totiž krásná.
Jan Pavel II., Překročit práh naděje


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011