Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Řeholní stav

Katechismus katolické církve (čl. 915-917):

Evangelijní rady ve své rozmanitosti jsou předkládány každému Kristovu učedníku. Dokonalost lásky, k níž jsou všichni věřící povoláni, ukládá těm, kteří dobrovolně přijmou povolání k zasvěcenému životu, povinnost zachovávat čistotu v celibátu pro Boží království, chudobu a poslušnost. A slib zachovávat tyto rady ve stálém životním stavu uznaném církví charakterizuje Bohu „zasvěcený život“.1

Stav zasvěceného života tedy představuje způsob „zvláštního“ zasvěcení, které má svůj kořen ve křtu a je úplným odevzdáním se Bohu.2 Věřící v Krista si v zasvěceném životě pod vlivem Ducha svatého umiňují následovat Krista „více zblízka“, oddat se Bohu, kterého nadevše milují, a tím, že usilují o dokonalost lásky ve službě Božímu království, stát se v církvi znamením a hlasateli slávy budoucího světa.3

„Tak se stalo, že … na stromě, který se podivuhodně a bujně rozvětvil na poli Páně ze semene daného od Boha, vyrostly různé formy života v samotě nebo ve společenství a různé řeholní rodiny, které slouží jak k prospěchu svých členů, tak k dobru celého Kristova Těla.“4


1 Srov. 2. vatikánský koncil, LG 42-43; také PC 1.   2 Srov. 2. vatikánský koncil, PC 5.   3 Srov. CIC, kán. 573.   4 2. vatikánský koncil, LG 43.


K tématu:

Autor, kterého měl rád Jan Pavel II. Další díla bl. Columby Marmiona v češtině.

 


Knihy (hlavní směry spirituality):


Další odkazy:

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011