Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Zasvěcené panny

Katechismus katolické církve (čl. 922-924)

Již od apoštolských dob existovaly křesťanské panny1 a vdovy2, které Pán povolal, aby se mu bezvýhradně oddaly s větší svobodou srdce, těla i ducha; udělaly rozhodnutí, schválené církví, žít v panenském stavu respektive ve stavu trvalé čistoty „pro nebeské království“ (Mt 19,12).

Když panny veřejně „vyjádřily posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu, mysticky se zasnoubily Kristu, Božímu Synu, a oddaly se službě církve“.3 Tímto slavnostním obřadem (Consecratio virginum)4 „se panna stává zasvěcenou osobou jako znamení přesažné lásky církve ke Kristu, eschatologického obrazu nebeské Nevěsty a budoucího života“.5

Stav panen [lat. ordo virginum, pozn. red.], který „k těmto způsobům zasvěceného života přistupuje“,6 určuje ženu, která žije ve světě (nebo řeholnici) k modlitbě, pokání, službě bratřím a apoštolské práci, podle stavu nebo příslušných darů, kterých se každé z nich dostalo.7 Zasvěcené panny se mohou sdružovat, aby věrněji zachovávaly své životní rozhodnutí.8


1 Srov. 1 Kor 7,34-36. 2 Srov. Jan Pavel II., Apošt. exhort. Vita consecrata, 7. 3 CIC, kán. 604, 1. 4 Zasvěcení panen.

5 Římský pontifikál, Zasvěcení panen, Úvod, 1. 6 CIC, kán. 604, 1. 7 Římský pontifikál, Zasvěcení panen, Úvod, 2.

8 Srov. CIC, kán. 604, 2.


Dokumenty církve:

Stručný přehled všech důležitých dokumentů o zasvěceném panenství (v angličtině).

Směrnice k přípravě na život v povolání zasvěcených panen.

Český text obřadu zasvěcení panen.


Další informace:

Užitečné informace najdete na českých stránkách Ordo Virginum. Brněnská diecéze má rovněž oficiální stránky zasvěcených panen.

Rozsáhlý soubor dokumentů a článků o zasvěcených pannách na stránkách fatym.com.

Dějiny a teologie zasvěceného panenství ve světě.

 

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011