Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Důstojnost a povolání muže

Povolání: muž

Je třeba neustále zdůrazňovat poslání muže jako kněze své rodiny. A to ne v první řadě ve vnějších projevech, tedy že muž je ten, kdo začíná modlitbu, kdo se stará v rodině o náboženské věci. Ačkoliv i tento rozměr, pokud alespoň trochu odpovídá tomu, jak povahově a funkčně je manželský pár sestaven, vnímám jako moc důležitý, přesto jsem přesvědčen, že těžiště mužova kněžského poslání je někde jinde. Je ve vědomí muže, že má před Bohem za sobě svěřené zodpovědnost, že je povolán modlit se za ně, že v okamžiku, kdy stojí, sedí či klečí v kostele, toto nečiní pouze sám za sebe, ale také za všechny ostatní ze své rodiny. Jsem přesvědčen, že tento rozměr před Bohem vážně vzatý velmi obohacuje modlitbu muže a je pro něho i velkým povzbuzením k modlitbě samotné.

Tomáš Holub


Články k tématu:


Knihy:

  • Biddlulph, S. (2007): Mužství. Praha: Portál.

  • Trobisch, W. (1993): Jaký je muž. Co by o tom měla vědět žena. Olomouc: Centrum pro rodinný život/Velehrad.

  • Augustyn, J. (2004): Být otcem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl.

  • Perkins, B. (2003): Muži a sexuální pokušení. Praha: Samuel.

  • Richards, L. (2009): Be a man! San Francisco: Ignatius Press.


Další odkazy:

  • E5 Men - Muži, kteří se modlí tělem i duší za ženy

Hnutí inspirované 5. kapitolou listu Efezanům (proto E5): "Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a sám se za ni obětoval." (Ef 5,25)

Muži se v něm každou první středu v měsíci celý den postí o chlebu a o vodě za své manželky, snoubenky, přítelkyně, za všechny ženy, které to potřebují.

Scott Hahn (česky vyšla jeho kniha Hostina Beránkova a Naše cesta do katolické církve) doporučuje k přečtení.

Pomoc při rozlišování povolání pro muže.

 

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011