Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

O stránce

Teologie těla - Povolání k lásce

Stránka vznikla při příležitosti blahořečení Jana Pavla II., "papeže života a rodiny", jako výraz vděčnosti a úcty. Chce podtrhnout myšlenkový přínos tohoto velkého muže katolické církve 20. století a představit ho v kontextu "pokladu víry", bohatství církevní tradice i současného magisteria.

I když se stránka věnuje především manželství a rodině, má zároveň ukázat na vzájemnou propojenost všech povolání v církvi, jejich komplementaritu, nepostradatelnost, krásu a působivost jako svědectví o Boží lásce.

Některá témata, která se zde objevují (například otázka antikoncepce, kněžského svěcení žen atp.), vyvolávají v současné církvi mnohé diskuse. Tato stránka chce učení církve, jak je předkládáno magisteriem církve, co nejvěrněji a nejsrozumitelněji prezentovat a vysvětlovat, nikoli kritizovat.

Internet umožňuje snadné propojování mnoha užitečných zdrojů k dalšímu rozšíření znalostí. Tohoto velkého potenciálu tato stránka využívá.


Stránka si klade za cíl podpořit:

  • studium přínosu Jana Pavla II. pro pochopení povolání každého člověka k lásce;

  • rozvoj teologie a spirituality manželství a rodiny u nás;

  • uplatnění myšlenek obsažených v Teologii těla a navazujících dílech Jana Pavla II. na aktuální etické otázky.

 


Struktura webu:

I. Katechismus

Většina příspěvků je uvedena citací z Katechismu katolické církve, který stručně a výstižně shrnuje podstatu toho, co církev v dané věci učí. To je "předsíň" k tématu, pohled z ptačí perspektivy umožňující snadnou orientaci.

Všechny citace jsou opatřeny aktivním odkazem na internetovou verzi: www.katechismus.cz. Zde je možné snadno dohledat související články k danému tématu.

II. Odkazy na články a užitečné webové stránky

Každé téma se tak stává určitým rozcestníkem, který odkazuje na české a anglicky psané články poskytující další informace.

III. Knihy

Ke každému tématu je sestavena výběrová bibliografie, často i s odkazem na stránky vydavatele, kde je možné si knihu objednat, pokud je aktuálně na trhu.

 

 

IV. Dokumenty církve

Na stránce bychom rádi postupně zveřejnili všechny v češtině dostupné dokumenty, které se týkají dané oblasti. Tato snaha má podporu České biskupské konference.

 


Pomoc při dalším rozvoji stránky:

Svoje připomínky, nápady, náměty, popřípadě odkazy na články na internetu a vhodnou literaturu k tématům, jimiž se tato stránka zabývá, můžete posílat na adresu:

teologietela [zavináč] email.cz

 

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011