Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Na stránce spolupracovali

Mgr. Karel Skočovský, Ph.D.

Je hlavním autorem stránek a odpovídá za jejich obsah.

Vystudoval psychologii na FF MU v Brně se zaměřením na poradenskou psychologii. Doktorskou práci věnoval tématu vlivu přirozeného plánování rodičovství na manželský vztah.

Studoval teologii na papežské Lateránské univerzitě v Římě. Připravuje se na kněžství.

Spolupracoval na českém překladu katechezí Jana Pavla II. o teologii těla a je autorem předmluvy k tomuto dílu. Přeložil také z angličtiny tři další popularizační práce zabývající se teologií těla. Editoval knihu Zasnoubení - čas milosti, která vyšla v květnu 2011 v nakladatelství Paulínky.

Dlouhodobě se věnuje oblasti teologie manželství a rodiny, morální teologii a bioetice.


Mgr. Jana Prudká, MTS

Vystudovala učitelský obor speciální pedagogika a technická výchova pro základní školu a ruský jazyk pro střední školu na FF MU v Brně.

Poté získala titul "Master in theological studies on marriage and the family" na Mezinárodním teologickém institutu (ITI) v Gamingu (Rakousko). Spolupracovala na uspořádání mezinárodní konference o teologii těla (Irsko - Maynooth, 2009).

Společně s Karlem Skočovským do češtiny přeložila knihu Teologie těla pro začátečníky.

V současné době žije v modlitebním společenství “Světlo Mariino” v Medjugorji, kde se věnuje misijní činnosti, výuce teologie těla a částečně se i stará o česky a rusky mluvící poutníky.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011