Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Sexualita & Plodnost

Katechismus katolické církve:

Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také povolal k lásce; to je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti. Vždyť člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, který „je láska“ (1 Jan 4,8.16). Protože Bůh ho stvořil jako muže a ženu, jejich vzájemná láska se stává obrazem absolutní a nepomíjivé lásky, jakou Bůh miluje člověka. V očích Stvořitele je to dobré, velmi dobré. A tato láska, které Bůh žehná, je určena k tomu, aby byla plodná a uskutečňovala se ve společném díle ochrany stvoření: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji“ (Gn 1,28) (čl. 1604).

Plodnost je dobro, dar, cíl manželství. Tím, že manželé dávají život, se podílejí na Božím otcovství (čl. 2398).

Písmo svaté a tradiční praxe církve vidí v početných rodinách znamení Božího požehnání a velkodušnosti rodičů (čl. 2373).


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011