Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Antikoncepce a odpovědné rodičovství

Katechismus katolické církve :

Regulace početí představuje jeden z rysů odpovědného otcovství a mateřství. Dobré úmysly manželů neospravedlňují používání prostředků mravně nepřijatelných (např. přímá sterilizace nebo antikoncepce)(čl. 2399).

Občasná zdrženlivost, metody odpovědného plánování rodičovství na základě sebepozorování a volby neplodných období1 jsou ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Takové metody mají v úctě tělo manželů, povzbuzují jejich vzájemnou něhu a podporují výchovu k ryzí svobodě.

Vnitřně špatné je naopak „každé jednání, které před manželským stykem nebo při něm nebo při rozvíjení jeho přirozených účinků má za cíl nebo za prostředek zabránit početí“.2 [...]

„Antropologický a současně morální rozdíl mezi antikoncepcí a volbou vhodného období je spjat se dvěma vzájemně se vylučujícími představami o osobě a lidské sexualitě.“3 (čl. 2370, mírně upraveno)


1 Pavel VI., encyklika Humanae vitae, 16.   2 Tamtéž, 14   3 Jan Pavel II., Apoštolská exhortace Familiaris consortio, 32.


K tématu:

Jan Pavel II. (2006): Teologie těla, katecheze 118-133, str. 535-590 (Láska a plodnost - úvahy nad Humanae vitae).

Christopher West (2010): Teologie těla pro začátečníky, str. 97-115 (Osvobozující sexuální morálka: teologie v ložnici).

Christopher West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 135-172 (Antikoncepce).

Mary Healyová (2009): Muži a ženy jsou z ráje, str. 93-104 (Láska je plodná).

 


Souhrn toho, co katolická církev učí o odpovědném rodičovství. Odpověď na nejčastější námitky.Knihy:

  • Hildebrand, D. von (1999): 25 let Humanae vitae jako znamení odporu. Olomouc: Matice cyrilometodějská. Obhajoba učení církve z pera slavného katolického filosofa.

  • Kippley, J. F. (2006): Sex and marriage covenant. San Franccisco: Ignatius Press.

Otázka antikoncepce v kontextu manželství chápaného jako posvátná smlouva. Velmi kvalitní práce myšlenkově blízká teologii těla. V češtině obsahuje stručný souhrn tohoto pojetí kniha:

  • May, W. E. et al. (2011): Catholic sexual ethics. Huntington: Our Sunday Visitor.

Představení tzv. "contra-life" argumentu proti antikoncepci.

  • Noonan, J. T. (1986): Contraception. A history of its treatment by the Catholic theologians and canonists. Cambridge: Harvard University press.

Nejrozsáhlejší pojednání o historii přístupu katolické církve k antikoncepci.

Pravděpodobně jedna z nejlepších prací o antikoncepci z katolického pohledu za poslední desetiletí.

  • Smith, J. E. (ed.) (1993). Why Humanae vitae was right: A reader. San Francisco: Ignatius press.

Soubor kvalitních příspěvků různých autorů k debatě kolem Humanae vitae.

Přehled celé diskuse s velmi podrobnou analýzou argumentace obou táborů.

Kniha, kterou dostali biskupové na synodě o rodině konané v roce 1980, ze které později vzešel dokument Familiaris consortio.


Antikoncepce z pohledu Bible a tradice


Antikoncepce z pohledu pravoslavné církve


Antikoncepce z pohledu teologie a filosofie

Dnes už klasický článek o filosofickém pohledu na antikoncepci z pera žačky L. Wittgensteina.

Originální příspěvek k sexuální etice se zaměřením na antikoncepci. Další práce téhož autora jsou dostupné on-line.


Takzvaný "contra-life" argument proti antikoncepci

Představení a obhajoba:

Kritika:

Odpověď na kritiku a další rozvedení:

Janet Smith on Humanae vitae (str. 9-13) (May, 1992)

Why is contraception always wrong? (Grisez, 1993) 

Kapitola v knize The Way of the Lord Jesus, vol. II., Living a Christian Life.

Contraception: Anti-life and anti-woman (Shircliff, 2005)

What Is Right About the Contra-Life Argument Against Contraception? (Anderson, 2010)

 


Antikoncepce a sterilizace u mentálně postižených a při hrozbě znásilnění


Překlady a komentáře encykliky Humanae vitae (1968)

Text encykliky latinsky, italsky, anglicky, německy, francouzsky.

Nový anglický překlad Humanae vitae (Janet Smith, 2009)

Nový český překlad (Karel Skočovský, 2011)

 


Práce prof. Janet Smith o Humanae vitae a antikoncepci:


Historie a dokumenty papežské Komise pro populaci, rodinu a porodnost

Důležitý příspěvek k hodnocení závěrů této komise, která fungovala jako poradní orgán pro papeže Pavla VI. před vydáním encykliky Humanae vitae.

Kritické zhodnocení závěrů komise z pera Karola Wojtyly a jeho spolupracovníků. Wojtyla byl členem této papežské komise, ale nemohl se zúčastnit závěrečného zasedání. (Původně vyšlo francouzsky v časopise Analecta Cracoviensia.)


Příspěvky ostatních autorů k Humanae vitae a antikoncepci

  • Conversations - "Responsible parenthood" (1) (2), "Contraception" (3) (Escrivá, 1966-68)

Zakladatel Opus Dei se vyjadřuje k otázkám odpovědného rodičovství a antikoncepce.

Autoři obhajují neomylnost učení řádného všeobecného magisteria v otázce antikoncepce. Připojeny jsou i další články G. Griseze k tomuto tématu.

Příspěvek prezidenta Papežské rady pro interpretaci legislativních textů v L`Osservatore Romano.

Dva komentáře Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II., k encyklice.


Videa:

  • Humanae Vitae: Catholic Teaching - Part One

Jak lze kázat o Humanae vitae?

 

Viz též: Přirozené plánování rodičovství

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011