Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Kondomy a prevence HIV/AIDS

Benedikt XVI.: Kniha rozhovorů Světlo světa

Víte sám, že ve skutečnosti lidé mohou dostat kondomy, kdy chtějí, tak jako tak. Ale to jen ukazuje, že jen kondomy samotnou otázku nevyřeší. Je zapotřebí učinit víc. [...]

To znamená, že zaměřit se pouze na kondom znamená sexualitu banalizovat, a toto banalizování představuje nebezpečný důvod, pro nějž tolik lidí již v sexualitě nevidí výraz své lásky, ale pouze jistý druh drogy, kterou si sami aplikují. Proto i boj proti banalizování sexuality je součástí velkého úsilí, aby se na sexualitu hledělo jako na pozitivní hodnotu a aby sexualita mohla přinášet svůj kladný účinek na lidskou osobu v její plnosti.

Mohou nastat jednotlivé ospravedlnitelné případy, například když prostitut užívá kondom, což může být prvním krokem k lepšímu mravnímu jednání, prvním zodpovědným skutkem, který vede k novému uvědomění, že ne všechno je dovoleno a že nemohu dělat všechno, co chci. Přesto však toto není opravdový a náležitý způsob, jak zvítězit nad infekcí HIV. Je opravdu zapotřebí polidštit sexualitu.

(Překlad: David Vopřada, gelenius.cz)


Celý text této otázky najdete v příspěvku:

Papežova poměrně stručná zmínka měla mimořádně bouřlivý ohlas ve světovém tisku. Objevila se řada chybných interpretací jeho vyjádření, a proto Kongregace pro nauku víry vydala krátký objasňující komentář:

Klíčová pasáž je tato:

Někteří lidé interpretovali slova Benedikta XVI. tak, že se odvolávali na teorii tzv. "menšího zla". Tato teorie nicméně tíhne ke zcestným interpretacím proporcionalismu (srov. Jan Pavel II., encyklika Veritatis splendor, čl. 75 – 77). Skutek, který je co do svého předmětu špatný, i když je menším zlem, nelze dovoleně chtít. Svatý otec neřekl, že prostituci za použití prezervativu si lze vybrat jako menší zlo, jak to někdo tvrdil. Církev učí, že prostituce je nemorální a musí se s ní bojovat. Pokud někdo sice provozuje prostituci a ještě k tomu je nakažen HIV, ale usiluje o snížení nebezpečí nákazy i pomocí prezervativů, může to být první krok k úctě k životu druhých, i když zlo prostituce zůstává v celé své závažnosti. Taková vyhodnocení jsou v souladu s tím, co teologicko-morální tradice církve podporovala i v minulosti.


Historický přehled kontroverze na poli katolické morální teologie:

Rhonheimer, M. (2004): The truth about condoms

Článek v časopise The Tablet, který celou diskusi rozpoutal.

Martin Rhonheimer je profesor etiky a politické filosofie na Pontifikální univerzitě Svatého Kříže, člen osobní prelatury Opus Dei. Publikuje vynikající práce z filosofické etiky a bioetiky. Je předním světovým expertem na teorii přirozeného zákona v pojetí sv. Tomáše Akvinského.

Jeho závěry o morální přípustnosti používání kondomu jako prevence nákazy virem HIV jsou předmětem bouřlivé, ale současně velmi plodné diskuse. Prof. Rhonheimer plně akceptuje učení katolické církve o morálním zlu antikoncepce. Historický kontext celé debaty shrnuje v následujícím příspěvku:

Komentář Martina Rhonheimera k papežově odpovědi v časopise Our Sunday Visitor a následná diskuse s prof. Janet Smithovou může také pomoci lépe pochopit argumentaci obou táborů:


Další články k tématu:

Rozsáhlejší přehled s odkazy na nejdůležitější odborné články dostupné on-line.

Dobrý chronologický přehled kontroverze.


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011