Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Katechismus katolické církve (čl. 2370):

Občasná zdrženlivost, metody odpovědného plánování rodičovství na základě sebepozorování a volby neplodných období jsou ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Takové metody mají v úctě tělo manželů, povzbuzují jejich vzájemnou něhu a podporují výchovu k ryzí svobodě (mírně upraveno).

Jan Pavel II., Familiaris consortio, 33:

K nutným předpokladům [uplatňování sexuality v manželství podle Božího plánu] patří však také znalost těla a cyklů jeho plodnosti. V tomto smyslu se musí udělat všechno, aby všichni manželé, a především mládež, mohli pomocí jasných, přiměřených a solidních informací od manželských dvojic, od lékařů a jiných odborníků dospět k takové znalosti.


Chudí lidé jsou nádherní. Mohou nás naučit tolik překrásných věcí. Jeden z nich přišel poděkovat a řekl: "Vy, kteří máte slib čistoty - vy jste ti nejlepší lidé, kteří nás mohou vyučovat [přirozené] plánování rodiny. Protože to není nic jiného než sebeovládání z lásky k druhému."

Matka Tereza při přebírání Nobelovy ceny za mír


Další informace:

Přirozené plánování rodičovství na české Wikipedii

Podrobně zpracovaný článek s mnoha odkazy na odbornou literaturu v češtině i v jiných jazycích. Obsahuje přehled metod PPR a výzkumy spolehlivosti těchto metod.

Související hesla: Plodné období; Spolehlivost antikoncepce

 


Kde se můžete PPR naučit:

Centrum naděje a pomoci (CENAP), občanské sdružení se sídlem v Brně.  Má školené instruktory PPR na mnoha místech ČR (Praha, Ostrava aj.). Vyučuje symptotermání metodu zvanou Sensiplan.

CENAP klade při výuce PPR důraz na maximální jednoduchost metody, její vědecké zakotvení a využití při diagnostice a léčbě poruch plodnosti s respektem ke křesťanským hodnotám. Pořádá též kurzy kojení.

 

Liga pár páru (LPP), občanské sdružení, které má také své instruktorské páry v Čechách i na Moravě. Tato organizace vznikla původně v USA, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Má pobočku rovněž na Slovensku. Vyučuje symptotermální metodu, variantu LPP.

Přístup Ligy pár páru klade důraz na etickou stránku odpovědného rodičovství a manželské sexuality a podporu kojení jako neodmyslitelné součásti přirozeného plánování rodičovství.


Články k tématu:


Literatura:

  • Lázničková, L. a CENAP (2003): Přirozené plánování rodičovství. Průvodce symptotermální metodou. Brno: CENAP. Stručný popis tzv. německé metody PPR (Sensiplan). Tato brožurka sama o sobě k naučení PPR nestačí.

  • Lázničková, L. a CENAP (2002): Přirozené plánování rodičovství. Kojení a návrat plodnosti. Brno: CENAP.

  • Lázničková, L. a CENAP (2003): Přirozené plánování rodičovství. Neplodnost. Brno: CENAP.

  • Šipr, K., & Šiprová, H. (1995): Přirozené a spolehlivé plánovámí rodičovství. Brno: Gloria. Obsáhlejší učebnice tzv. německé metody PPR (Sensiplan).

  • Predáč, J., & Predáčová, S. (2006): Stručná učebnice symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice cyrilometodějská. Učebnice medody Ligy pár páru.

  • Doyle, F. (2007): ...aby sme boli jedno. Zdravý sexuálny život v manželstve. Bratislava: Lúč. Devatenáct svědectví o pozitivním vlivu PPR na manželský vztah.

  • Knotz, K. (2010): Sex, ako ho nepoznáte. Pezinok: Familiaris. Kniha plná praktických rad pro spokojenější sexuální život manželů, kteří berou učení církve vážně.
  • Shannonová, M. M. (2014): Plodnosť, cykly, výživa. Bratislava: LPP. Jak uvádí podtititul, kniha obsahuje "svépomocné strategie na úpravu menstruačních cyklů a zlepšení plodnosti přirozeným způsobem".

 


Ke stažení: Psychologie přirozeného plánování rodičovství


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011