Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Ctnost čistoty

Katechismus katolické církve:

Těm, kdo mají „čisté srdce“, je přislíbeno, že uvidí Boha tváří v tvář a že mu budou podobni. Čistota srdce předchází patření na Boha. Již nyní nám umožňuje vidět věci v Božím světle, přijímat druhého jako „bližního“; dovoluje nám vnímat lidské tělo, své i bližního, jako chrám Ducha svatého, projev božské krásy (čl. 2519).

Viz též:

Čistá osoba uchovává všechny síly života a lásky, které jsou v ní, nedotčené. Taková integrita zabezpečuje jednotu osoby; vzpírá se každému chování, které by ji zraňovalo. Nepřipouští ani dvojí život, ani dvojsmyslnou řeč (čl. 2338).

A také:

Kristus je vzorem čistoty. Každý pokřtěný je povolán, aby vedl čistý život podle vlastního životního stavu (čl. 2394).


Teologie těla:

Čistota je slávou lidského těla před Bohem.

Je to Boží sláva v lidském těle, skrze něž se projevuje mužství a ženství. Z čistoty vyvěrá ona zvláštní krása, která prostupuje každou sféru vzájemného soužití lidí a umožňuje v něm vyjádřit prostotu a hloubku, srdečnost a neopakovatelnou autentičnost osobní důvěry.

Jan Pavel II., katecheze z 18. března 1981


 

Naše sexuální chování ukazuje, kdo nebo co ovládá naše životy (viz Římanům 1,18-29). Sexuální hřích je modlářství, protože staví naše touhy na místo, které patří Bohu.

Randy Alcorn, Princip čistoty

 


 

Odkazy:

Zajímavá stránka obsahující množství audio- a videopříspěvků.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011