Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Masturbace

Katechismus katolické církve (čl. 2352):

Výrazem sebeukájení (masturbace) se míní úmyslné vydráždění pohlavních orgánů s cílem zakoušet pohlavní rozkoš. „Jak učitelský úřad církve, v linii stálé tradice, tak i mravní smysl věřících bez váhání tvrdily, že sebeukájení je skutek vnitřně a těžce nezřízený.“ „Vědomé užívání pohlavních schopností z jakýchkoliv důvodů mimo normálních manželských vztahů podstatně odporuje jejich účelu (zaměření).“ Vyhledává se v něm pohlavní rozkoš mimo „pohlavní vztah požadovaný mravním řádem, totiž takový, který v souvislosti pravé lásky uskutečňuje plný smysl vzájemného sebedarování a lidského plození“.*

K vytvoření správného úsudku o mravní odpovědnosti jednotlivců a ke správné orientaci pastorální činnosti je třeba brát v úvahu citovou nezralost, sílu získaných návyků, stavů úzkosti nebo jiných psychických či sociálních činitelů, které mohou vinu zmenšovat, případně i na nejmenší míru.

A na jiném místě dodává (čl. 2396):

Mezi hříchy, které odporují čistotě, je třeba uvést sebeukájení, smilstvo, pornografii a homosexuální praktiky.


* Kongregace pro nauku víry, prohl. Persona humana, 9.


K tématu:

Christopher West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 98-104.


Knihy:

 

 


Odkazy:


 

Viz též: Ctnost čistoty, Předmanželská čistota, Pornografie© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011