Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Homosexualita

Katechismus katolické církve (čl. 2357):

Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. [...] Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlený. Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť,1 vždy prohlašovala, že „homosexuální úkony se svou podstatou vymykají řádu“.2 Odporují přirozenému zákonu. Oddělují sexuální akt od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. V žádném případě nemohou být schvalovány (upravený překlad).


1 Srov. Gn 19,1-29; Řím 1,24-27; 1 Kor 6,9-10; 1 Tim 1,10.   2 Kongregace pro nauku víry, prohl. Persona humana, 8. (Oficiální český překlad má: "homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené", pozn. K. Skočovský.)


K tématu:

Christopher West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 193-211.


Homosexuální orientace versus homosexuální jednání

Je třeba odlišit samotný homosexuální sklon, touhu, orientaci od homosexuálního chování. Touha samotná, protože nezávisí na vůli člověka, není hříchem. Jednání podle této touhy (sexuální projevy osob stejného pohlaví) však ano.

Sexualita má své místo pouze v manželství muže a ženy. Protože však osoby stejného pohlaví nemohou uzavřít manželství, týká se jejich sexuálních projevů, co platí i pro heterosexuály, kteří (třeba i nedobrovolně) z různých důvodů (zdravotních, sociálních) nežijí v manželství:

Katechismus katolické církve, čl. 2359:

Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřní svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti. (Viz též čl. 2358.)

 


Homosexualita v dokumentech církve:

 


Literatura:

  • Ange, D. (1995): Homosexuální... Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

  • Groeschel, B. J: (2004). Odvaha byť zdržanlivý. Bratislava: Serafín.

Soubor příspěvků různých autorů převážně o příčinách vzniku a terapii homosexuality.

  • Kolektiv autorů (1998): Homosexualita a křesťanská antropologie. Praha: Pastorační středisko.

Sborník odborných článků.

Přístupnou formou psaná kniha od autora s mnohaletou zkušeností s pastorací homosexuálních osob.

Přemýšlivý a autentický pohled ženy, která sama zápasila s přitažlivostí ke stejnému pohlaví a zná argumenty obou stran debaty.

  • Jones, S. L., Yarhouse, M. A. (2007): Ex-gays? A longitudinal study of religiously mediated change in sexual orientation. Downers Growe: InterVansity Press.

Nejnovější a nejrozsáhlejší vědecká práce o možnosti změny sexuální orientace. Autoři své výsledky popisují a diskutují také na webových stránkách: Ex-Gays Longitudinal Study Site. Vyváženou kritiku této studie vyšla pod názvem False Hope and Gay Conversion Therapy.

Výzkum ukazující, že děti vychovávané homosexuálními páry prospívají v mnoha ohledech hůře, než v rodinách složených z otce a matky. Někteří vědci v oboru však studii kritizují pro její metodologické nedostatky. Debata stále pokračuje.

 


Články v češtině:

Kapitola z knihy pro rodiče.

Velmi osobní příspěvek o tom, co pro jednoho mladého muže znamená být homosexuálem v katolické církvi. Autor se na svém blogu tomuto tématu podrobněji věnuje.

 


Bible a homosexuální jednání

Robert Gagnon, Ph.D. je evangelický docent Nového zákona na Pittsburgh Theological Seminary. Je to expert na biblický pohled na homosexualitu. Jeho závěry jsou naprosto v souladu s tradičním křesťanským chápáním - a tedy i s učením katolické církve. Na svých stránkách má mnoho kvalitního materiálu. Je autorem více než pětisetstránkové monografie o biblickém hodnocení homosexuálního jednání:


Pohled katolické etiky a teologie

Autor v rámci článku o přirozeném zákoně diskutuje též o postoji Tomáše Akvinského k homosexualitě.


Otázka homosexuálního "manželství"


Pohled biologie


Pohled psychologie

Vynikající přehled aktuálních vědeckých poznatků o příčinách homosexuality a možnosti její terapie.

Prohlášení Katolické lékařské asociace (2000)


Další odkazy:

Katolická organizace zaměřující se na pomoc lidem s přitažlivostí ke stejnému pohlaví.


 

Viz též: Sexualita a katolická církev© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011