Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Sexualita a katolická církev

Katechismus katolické církve:

Sexualita je zaměřena k manželské lásce muže a ženy. V manželství se stává tělesná intimita manželů znamením a zárukou duchovního společenství (čl. 2360, upraveno).


Druhý vatikánský koncil (Gaudium et spes, 51):

Pohlavnost u člověka a lidská plodivá schopnost podivuhodně vyniká nad to, co se vyskytuje na nižších stupních života; proto úkony manželskému životu vlastní, pokud zachovávají pravou důstojnost člověka, je třeba mít ve velké úctě.


Každý muž a každá žena se plně realizuje skrze upřímné darování sebe sama. Pro manžele je zcela jedinečnou zkušeností tohoto sebedarování moment manželského spojení.

Jan Pavel II. (List rodinám, 12; vlastní překlad)


"Začíst se do Teologie těla Jana Pavla II. je nejlepší způsob, jak dnes pochopit katolickou sexuální etiku."

George Weigel, The Truth of Catholicism


Literatura:

  • West, Ch. (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky. Pravděpodobně nejlepší kniha v českém jazyce o sexuální etice, která staví na "teologii těla" Jana Pavla II. Zabývá se podrobně jak předmanželskou, tak manželskou čistotou, antikoncepcí, homosexualitou a asistovanou reprodukcí. Obsahuje mnoho praktických rad.

  • Arnold, J. C. (2001): Výzva k čistotě. Sex, manželství a Bůh. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Autor vychází ze své zkušenosti života s mentálně postiženými lidmi a ukazuje, že podobná křehkost a zranitelnost je v nitru každého muže a ženy.

  • Quay, P. M. (1997): Kresťanské chápanie ľudskej sexuality. Trnava: Dobrá kniha.

Podnětná kniha o teologickém pojetí sexuality myšlenkově blízkém Janu Pavlu II.

  • May, W. E. et al. (2011): Catholic sexual ethics. Huntington: Our Sunday Visitor.

Jedna z nejlepších anglicky psaných knih o katolické sexuální etice, která je v současnosti na trhu.

  • Asci, D. P. (2002). The conjugal act as personal act. San Francisco: Ignatius press.

Velmi detailní studie personalistického pojetí manželství a manželského sexuálního aktu.


Články k tématu:

John Kippley představuje "logiku" sexuální etiky jazykem blízkým teologii těla Jana Pavla II.

Přehled katolické sexuální etiky z pera jednoho z předních amerických morálních teologů.

Katolická sexuální etika, velmi rozsáhlá a informativní kapitola z knihy The way of the Lord Jesus, Vol. II, Living a Christian Life.

Filosofická analýza sexuální etiky.

Originální příspěvek k sexuální etice. Další práce téhož autora jsou dostupné on-line.


Historický vývoj pohledu na sexualitu:

Oba dva výše uvedené články vyvracejí mýty o Augustinově čistě negativním pohledu na manželskou sexualitu.

Svatý František Saleský může překvapit svým realistickým přístupem k manželské sexualitě. Sex podle něj neslouží "jen pro plození dětí".


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011