Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Teologie těla

Co je to "teologie těla"?

Teologie těla je často používaný název souboru 129 katechezí (dnes již svatého) papeže Jana Pavla II., které přednesl při pravidelných středečních promluvách během audiencí od září 1979 do listopadu 1984. Poslední italské vydání těchto katechezí (vyšlo v roce 2009) se přiklonilo k názvu, který více vystihuje jejich obsah i přání samotného Svatého otce: Lidská láska v Božím plánu s podtitulem Vykoupení těla a sakramentalita (svátostná povaha) manželství.

Teologie těla byl nejrozsáhlejší učitelský projekt Jana Pavla II. Téma krásy a důstojnosti lidského těla a jeho významu v povolání k manželství či panenství mu zvláště leželo na srdci. Vracel se k němu vícekrát i v pozdější době, například v dokumentech Familiaris consortio (o manželství a rodině), v Listu rodinám, Mulieris dignitatem (o důstojnosti a povolání ženy) a v Listu ženám.

Žádný jiný papež v dějinách církve se do takové hloubky a tak rozsáhle nevěnoval tématu manželské lásky, sexuality a teologického významu celibátu a panenství.

O čem pojednává teologie těla?

V teologii těla Svatý otec nejprve na základě rozjímání nad úryvky z knihy Genesis o stvoření člověka postupně odkrývá Boží plán s člověkem - jeho povolání k lásce. Poté se věnuje Kristovým slovům z Horského kázání (srov. Mt 5,27n), aby nám dal hlouběji pochopit, co znamená "vykoupení lidského srdce" pro náš život. Následně před námi otevírá perpektivu vzkříšení těla (srov. Mk 12,24n) a s tím související eschatologický význam křesťankého panenství "pro Boží království" (Mt 19,12). Velký oddíl svých katechezí věnuje svátostné povaze manželství. Poslední cyklus promluv završuje tématem odpovědného rodičovství. Zde v jistém smyslu shrnuje vše, co biblické poselství říká o lidském těle, jeho "řeči", kráse a "liturgickém" smyslu manželské sexuality.

V čem je teologie těla jedinečná?

Teologie těla přináší strhující pohled na vztah viditelného, hmotného světa a světa neviditelného, duchovního. Uprostřed, jako "obojživelník" obývající obě tyto reality, se nachází člověk: jednota duše a těla. Díky tomu se lidské tělo stává branou k duchovnímu světu. Tělo je jako ikona - okno do nebe.

Bůh, našim očím neviditelný, stvořil člověka ke svému obrazu a podobě. Lidské tělo proto získává v perpektivě víry mimořádnou důstojnost: je v nejširším slova smyslu "svátostí" - viditelným znamením neviditelných Božích věcí. Skrze tělo tak můžeme spatřit odlesk Božích tajemství - Boha jako společenství Lásky a Života. Tělo je "teo-logie": řeč o Bohu.

Naše stvoření k Božímu obrazu má ještě jiný důsledek: tělo muže a ženy "hovoří" svým jazykem o našem povolání. Naše tělo nás nenechává na pochybách: byli jsme stvoření "pro druhého". Každý z nás je povolán k láce, k osobnímu sebe-darování. A jednou na věčnosti tento dar sebe sama dosáhne svého vrcholu. Byli jsme totiž stvořeni "pro Druhého" - pro Boha. To je smysl a cíl našeho života.

A v tom je poselství teologie těla Jana Pavla II. tak úchvatné: skrze to, co nám připadá tak "obyčejné" a "důvěrně známé" (totiž naše tělo), poznáváme zrakem očištěným díky Božímu zjevení to, co naše chápání nekonečně přesahuje: Boží tajemství a jeho láskyplný plán s každým člověkem.

 


Text katechezí Jana Pavla II. v italštině

V roce 2009 vyšlo (již třetí) souborné vydání promluv bl. Jana Pavla II. o teologii těla péčí Gilfreda Marenga. Ten je rovněž autorem vynikající úvodní studie. Obecný úvod k dílu napsal Carlo Caffarra. Kniha na konci obsahuje výběrovou cizojazyčnou bibliografii pojednání o tématu teologie těla.

L`amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalita del matrimonio nelle catechesi del mercoledi (1979-1984). LEV/Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Citta del Vaticano.

 

 


Text promluv o "teologii těla" v italském znění na internetu:

Associazione OASI CANA a stránky Vatikánu

Původní (oficiální) anglický překlad:

General audiences: JOHN PAUL II'S THEOLOGY OF THE BODY

(Revidovaný překlad vydal v roce 2006 Michael Waldstein.)

“Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...” (Polský text katechezí - část.)

 


Organizace, webové stránky

Webové stránky se otevřou kliknutím na obrázek.

Sesterská stránka o teologii těla ve slovenštině.

Organizace zaměřená na propagaci teologie těla.

Osobní stránka jednoho z nejznámějších autorů knih a přednášek o teologii těla.

Nakladatelství, které vydává velké množství materiálů o papežových promluvách.

Knihy, články, videa a audionahrávky o teologii těla, informace o přednáškách a kurzech.

Články, odkazy, média a další informace o teologii těla.

Theology of the body evangelization team - teologie těla v evangelizaci.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011