Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Knihy (angl.)

Poselství Jana Pavla II. obsažené v jeho katechezích o teologii těla je nesmírně inspirující, i když poměrně náročné na pochopení. Řada autorů proto tyto myšlenky překládá do jazyka běžného čtenáře. Díky nim se můžeme snadněji orientovat v myšlenkovém světě papežových katechezí.

Teologie těla však nezůstala zakonzervovaným, strnulým odkazem. Na práci Karola Wojtyly/Jana Pavla II. navazují dnes mnozí teologové, kteří jeho vizi rozvíjejí dále.

Na tomto místě proto chceme představit některé nejvýznamnější anglicky psané publikace, které teologii těla vysvětlují a na ní stavějí.


Man and womean he created them (2006)

Vynikající nový anglický překlad katechezí Jana Pavla II. Připravil ho Michael Waldstein, který ke knize též napsal rozsáhlou úvodní studii. V ní čtenáře seznamuje s historií a prameny textu katechezí, odkrývá filosofické pozadí tohoto díla (Wojtylův "karmelitánský personalismus") a zabývá se jeho cílem a strukturou.

Autorem předmluvy je kardinál Ch. Schönborn.

Obsah a ukázky z knihy.

 

 


Theology of the body explained (rev. vyd. 2007)

Teologicky fundovaný a spolehlivý komentář k myšlenkám Jana Pavla II. obsaženým v teologii těla. Je plodem autorova mnohaletého studia a přednáškové činnosti na toto téma. Nejrozsáhlejší dílo o teologii těla, které bylo kdy publikováno (více než 600 stran).

Předmluvu napsali George Weigel a Michael Waldstein.

Obsah a ukázky z knihy.

 

 

 


Theology of the body in context (2010)

Profesor William E. May, morální teolog světového jména, zasazuje teologii těla do kontextu dalších prací Jana Pavla II. o manželství a rodině. V samostatných kapitolách komentuje Wojtylovu knihu "Láska a odpovědnost", pak hlavní dokumenty jeho magisteria: Familiaris consortio, Mulieris dignitatem a List rodinám.

 

 

 

 


The human person according to John Paul II. (2010)

Brian Bransfield tvořivým způsobem propojuje biblický pohled na člověka (teologickou antropologii) se spiritualitou (dary Ducha svatého, blahoslavenství) a etikou (ctnosti). Tím otevírá další obzory uplatnění teologie těla v životě každého věřícího.

 

 

 

 

 


Called to love (2009)

Carl Anderson a Jose Granados napsali mimořádně čtivé a hluboké rozvinutí myšlenek obsažených v teologii těla. Jejich kniha patří mezi to nejlepší, co kdy bylo o teologii těla napsáno. Byla už přeložena také do italštiny.

Bližší informace.

 

 

 

 


The nuptial mystery (2005)

Kardinál Angelo Scola navazuje na přínos Jana Pavla II. a křesťanské tradice a ve svých dílech obojí dále rozvíjí. "Snubní tajemství" se mu stává důležitým klíčem k teologickému uchopení světa a člověka. V češtině máme k dispozici překlad jeho příspěvku Pohlavní odlišnost, sebedarování, plodnost a také článek v časopisu Communio (3-4/2010): Muž a žena dnes - totožnost a odlišnost.

 

 

 

 


Crossing the threshold of love (1999)

Profesorka Mary Shivanandan v první části knihy čtenáře provází papežovou vizí manželství a manželské lásky. V druhé části pak tato teologická a etická východiska aplikuje na oblast odpovědného rodičovství. Věnuje se zde především psychologickým výzkumům vlivu přirozeného plánování rodičovství na manželský vztah.

 

 

 

 


The Virgin Mary and the theology of the body (2007)

Soubor 10 článků, různé náročnosti, které se tématicky pohybují od mariánských dogmat a jejich významu pro teologii těla až po manželství Josefa a Marie a mariologii autorů, jako byli John Henry Newman a Adrienne von Speyer.

 

 

 

 

 


 

Viz též: On-line články a Videa© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011