Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Literatura v češtině

V češtině máme dostupný stručný přehledový článek Teologie těla Jana Pavla II. z pera rakouského teologa Helmuta Pradera a též následující knihy, které se snaží přístupným způsobem představit papežovu vizi lidské lásky.

 

Láska a odpovědnost

První rozsáhlejší Wojtylova práce věnovaná tématu manželské lásky a sexuality, která již obsahuje základní východiska později rozvinutá v teologii těla. Na internetu lze najít polský originál i část českého překladu této knihy (úryvek českého překladu byl také pod názvem "Sounáležitost osoby s osobou" publikován v revue Salve 3/4 [2002], str. 50-54). Ve slovenštině se dá koupit celá kniha a on-line je i stručný souhrn hlavních myšlenek.

 

Teologie těla - středeční katecheze

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem nezasažené podobě.

Ke knize:

Text úvodu + Korektury posledního vydání (2006)

Pozn.: V únoru 2012 vyšlo v nakl. Paulínky nové (celkově 4.), opravené vydání Teologie těla.

Muži a ženy jsou z ráje

Touha milovat a být milován je vepsaná hluboko do lidského srdce. Jan Pavel II. nás zve k objevení skutečného významu muže a ženy a důvodů, proč se k sobě chováme tak, jak se chováme. Tajemství muže a ženy nehledejme na jiných planetách, ale tam, odkud oba pocházejí - v ráji.

Kniha Muži a ženy jsou z ráje se osvědčila jako materiál pro studium a diskusi ve společenstvích.

 

 

Teologie těla pro začátečníky

Teologie těla pro začátečníky svěžím způsobem překládá ohromující poselství Jana Pavla II. do jazyka běžného čtenáře. Stránku za stránkou, odstavec za odstavcem odkrývá hluboké vzájemné souvislosti mezi sexualitou a nejdůležitějšími otázkami lidské existence.

 

 

 

 

Dobrá zpráva o sexu a manželství

Předností Dobré zprávy o sexu a manželství je její praktické uspořádání. Většina textu je napsána formou otázka-odpověď. Autor se rozhodl přistoupit k tématu odvážně a otevřeně – nevyhýbá se odpovědím ani na ty nejintimnější otázky.

Kniha může být průvodcem pro všechny, kdo se chtějí dozvědět, jak katolická církev chápe lidskou tělesnost, sexualitu, manželství a křesťanské panenství a celibát.

 

 

Další knihy a články s tématem teologie lidského těla:

Croissant, J. (2002): Tělo, chrám krásy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl.

Svatý Pavel zvolal: "Což nevíte, že jste chrámem Ducha svatého?" A Jo Croissant mu s nadšením odpovídá: "Ano, naše tělo je skutečně místem přebývání Svatého Ducha. On je cestou, která nás vede do Otcova srdce."

 

 

 

 

Wojtylova filosofická antropologie:

Burda, F. (2011). Obraz člověka ve filosofickém světě Karola Wojtyly. Ústí nad Orlicí: Oftis.

Jediná rozsáhlejší práce v českém jazyce o filosofické antropologii Wojtyly.

 

 

 

Odborný článek z Teologických textů.

 

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011