Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Zásnuby & Manželství

Katechismus katolické církve:

Sám Bůh zpečeťuje souhlas, kterým se manželé sobě navzájem odevzdávají a přijímají.1 Z jejich smlouvy „vzniká i před společností stav podle Božího řádu pevný“.2 Společenství manželů je zapojeno do společenství Boha s lidmi: „Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na božské lásce.“3 (čl. 1639)


1 Srov. Mk 10,9.   2 Druhý vatikánský koncil, GS 48.   3 Tamtéž.


Manželství: klíč k Bibli

Čím více čteme Boží Slovo, tím více objevujeme téma, kterým je prostoupeno: téma manželské lásky. První lidská slova v Písmu patří ženichovi: Je to Adamův výkřik úžasu, když poprvé spatří Evu, svoji nevěstu. Poslední slova v Písmu jsou: „Duch a nevěsta praví: Přijď!“ Ta vyjadřují touhu církve po Kristu, jejím nebeskému Ženichovi. Uprostřed Bible se nachází Píseň Písní, velkolepé mystické vyjádření milostného vztahu mezi Bohem a jeho lidem. Od Adama a Evy až po věčnou svatební hostinu Beránkovu hovoří Bůh o své lásce k nám jako o lásce ženicha k nevěstě.

Mary Healyová, Muži a ženy jsou z ráje, str. 71.


 

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011