Hlavní menu:

Bookmark and Share
05.04.2011, kategorie: Antikoncepce

Benedikt XVI. o kondomech v knize rozhovorů Světlo světa

 

(Následující text je převzat z webu gelenius.cz.)

Seewald: Během Vaší cesty do Afriky v březnu 2009 se vatikánské stanovisko ohledně AIDS znovu dostalo do hledáčku kritiky médií. Dvaceti pěti procentům všech obětí AIDS po celém světě se dostává péče v katolických zařízeních. V některých zemích, například v Lesothu, jde dokonce o 40% obětí. V Africe jste řekl, že tradiční učení se ukázalo nejen jako jediná jistá cesta k zástavě epidemie HIV. Kritikové, a to i ti z řad církve, namítali, že je bláznovstvím zakazovat vysoce rizikové populaci užívat kondomy.

Benedikt XVI.: Mediální zpravodajství zcela pominulo zbytek cesty do Afriky na základě jediného prohlášení. Někdo se mě zeptal, proč katolická církev přijímá takové nereálné a neúčinné stanovisko na AIDS. V té chvíli jsem opravdu vnímal, že mě provokuje, protože církev dělá mnohem víc než kdokoli jiný. A za tím si stojím. Protože církev je jediná instituce, která pomáhá lidem zblízka a konkrétně, prevencí, vzděláním, pomocí, konzultacemi a doprovázením. A protože církev je na prvním místě v léčbě tolika obětí AIDS, a to především dětí s AIDS.

Měl jsem příležitost navštívit jedno z takových nemocničních zařízení a hovořit s jeho pacienty. To byla skutečná odpověď: církev dělá více než kdokoli jiný, protože nemluví pouze z tribuny novin, ale pomáhá svým bratřím a sestrám tam, kde skutečně trpí. Svou poznámkou jsem nechtěl učinit obecné prohlášení o otázce kondomů, řekl jsem jen – a to způsobilo tolik pohoršení – že nemůžeme vyřešit problém tím, že budeme rozdávat kondomy. Je zapotřebí učinit mnohem více. Musíme stát nablízku lidem, musíme je vést a pomáhat jim a musíme toto obojí dělat jak předtím, než se touto chorobou nakazí, tak potom.

Víte sám, že ve skutečnosti lidé mohou dostat kondomy, kdy chtějí, tak jako tak. Ale to jen ukazuje, že jen kondomy samotnou otázku nevyřeší. Je zapotřebí učinit víc. Sekulární prostředí si prozatím vytvořilo tzv. teorii ABC: Abstinence – Be Faithful – Condom, která chápe kondom jen jako poslední možnost, když první dva body selžou.

To znamená, že zaměřit se pouze na kondom znamená sexualitu banalizovat, a toto banalizování představuje nebezpečný důvod, pro nějž tolik lidí již v sexualitě nevidí výraz své lásky, ale pouze jistý druh drogy, kterou si sami aplikují. Proto i boj proti banalizování sexuality je součástí velkého úsilí, aby se na sexualitu hledělo jako na pozitivní hodnotu a aby sexualita mohla přinášet svůj kladný účinek na lidskou osobu v její plnosti.

Mohou nastat jednotlivé ospravedlnitelné případy, například když prostitut užívá kondom, což může být prvním krokem k lepšímu mravnímu jednání, prvním zodpovědným skutkem, který vede k novému uvědomění, že ne všechno je dovoleno a že nemohu dělat všechno, co chci. Přesto však toto není opravdový a náležitý způsob, jak zvítězit nad infekcí HIV. Je opravdu zapotřebí polidštit sexualitu.

Seewald: Říkáte tím tedy, že katolická církev se opravdu principiálně nestaví používání kondomů?

Benedikt XVI.: Církev pochopitelně nehledí na používání kondomů jako na skutečné a mravní řešení, ale, v tom či onom případě, může jít nicméně v úmyslu redukovat riziko nákazy, o první krok v pohybu směrem k jinému způsobu, lidštějšímu způsobu, jak žít sexualitu.

 

Svatý otec současně v rozhovoru potvrdil učení o nemorálnosti používání antikoncepce:

Stanoviska encykliky Humanae vitae zůstávají platná, ale jiná věc je nalézt cesty, kterými lze lidsky projít. Věřím, že budou vždy existovat menšiny vnitřně přesvědčené o správnosti takového stanoviska a že je v životě i nadále budou uplatňovat tak, že se pro ostatní budou stávat fascinujícím vzorem k následování. Jsme hříšníci. K tomuto faktu bychom ale neměli utíkat proti pravdě, tedy když se tato vysoká morálka nežije. Měli bychom se snažit udělat vše dobré a možné, abychom se navzájem podpírali a povzbuzovali. Vyjádřit toto všechno i z pastoračního, teologického a konceptuálního pohledu v kontextu současné sexuologie a antropologického výzkumu je velkým úkolem, jemuž je zapotřebí věnovat se více a lépe.

(Překlad: David Vopřada, gelenius.cz)


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011