Hlavní menu:

Bookmark and Share
03.05.2011, kategorie: Teologie těla

Korektury Teologie těla (3. vyd., 2006)

 

Překlad katechezí Jana Pavla II. do češtiny byl nesmírně obtížný úkol. Je to dáno jednak jejich rozsahem, jednak náročným stylem a odbornou terminologií. Navzdory velkému úsilí se redakci nepodařilo odstranit všechny chyby. Proto zde předkládáme seznam ke korektuře.

Pozn.: V únoru 2012 vyšlo nové (4.), opravené vydání Teologie těla.

Korektury:

Strana:

Je:

Má být:

13 upr.

byly v ní i dva manželské páry

byly v ní i tři manželské páry

16 dole

Mt 19,13

Mt 19,12

18 nah.

rodině Familiaris consortio

rodině, Familiaris consortio

29, pozn. 3 dole

přikládá Bohu vlastnost "puritas essendi", "est aliquid altius ente"… [čistota bytí jest něco většího než jsoucno]

přisuzuje Bohu "puritas essendi" [ryzost bytí]: "est aliquid altius ente…" [je něco vyššího než jsoucno]

42 dole

jako by definoval sám sebe

jak by sám sebe definoval

43 upr.

subjektivnost

subjektivitu

52, 3. ř.

smysl prvotní samoty

význam prvotní samoty

53, 11. ř.

umí strhnout

dokáže strhnout

54, 11. ř.

dvojnásobné jednotě muže a ženy

duální jednotě muže a ženy

58, pozn. (2), 2. ř.

"Jejich spojením

Jejich spojením

59 upr.

Člověk se tak stává Božím obrazem nikoli tak v momentu samoty

Člověk se nestává Božím obrazem ani tak v momentu samoty

66, 2. ř.

konstituční

konstitutivní

67 upr.

Genesis (2,20 a 2,23) a které

Genesis (2,20 a 2,23), které

68 dole

ztroskotání zkoušky

selhání ve zkoušce

105 3. ř.

datum [dát]

datum [co je dáno]

134 upr.

utne od toho, co "přichází od Otce"

odetne od toho, co "pochází od Otce"

174, 2. ř.

ihned dodává

a ihned dodává

183 dole

ladné nohy a pevných

ladné nohy na pevných

195, ř. 9

nezačíná existovat jako volání a osobní přitažlivost nebo subjekt "společenství", nýbrž jako subjekt

začíná existovat nikoli jako subjekt volání a osobní přitažlivosti nebo subjekt "společenství", nýbrž jako objekt

217 upr.

v marxistické hermeneutice to bylo

v marxistické hermeneutice tomu, co bylo

217 upr.

Konvergence těchto pojmů

Konvergence těchto koncepcí

217 dole

na to, abychom postavili

na to, že bychom postavili

218, 8. ř.

Proto se "smí" takto

Proto se "umí" takto

219, 10. ř.

Kristova Slova (kurzívou)

Kristova slova (bez kurzívy)

220, 2. ř.

potřebu prostoupit je

potřebu naplnit je

220, 8. ř.

znovuobjevení významu celé existence, významu života

znovuobjevení smyslu celé existence, smyslu života

226 upr.

ryzí hodnotu daru. To je úkolem lidského ducha, úkolem etické povahy.

pravou hodnotu daru. To je úkol lidského ducha, úkol etické povahy.

228, 1. ř.

projevuje v této oblasti zvláštní bohatství… jedna věc je například ušlechtilé zalíbení, jiná věc naopak sexuální touha. Když je sexuální touha spojena s ušlechtilým zalíbením, je odlišná od touhy čisté a prosté.

vykazuje v této oblasti specifickou bohatost… jedna věc je například ušlechtilé zalíbení, jiná věc naopak [čistě] sexuální touha. Když je sexuální touha spojena s ušlechtilým zalíbením, je odlišná od čiré a prosté touhy.

244, 2. ř.

zase proti tělu." (Gal 5,17)

zase proti tělu" (Gal 5,17)?

252 upr.

v tradičním jazyku antropologie a etiky "vloha". … Vede-li tato vloha, totiž…

v tradičním jazyku antropologie a etiky "dispozice" [habitus]. … Vede-li tato dispozice, totiž…

253, 3. ř. odspoda

za schopnost (totiž vlohu)

za schopnost (totiž dispozici)

301 nah.

("protože všichni žijí pro Něho" - Lk 20,28)

("neboť před ním jsou všichni živi" - Lk 20,38)

301 dole

kteří "žijí pro něho"

kteří "před ním" žijí

303, pozn (7), 2. ř.

což se domníval

jak se domníval

317 upr.

potom jasné

potom je jasné

321 dole

Pavel odpovídá

sám Pavel také odpovídá

327 dole

bezprostředního i vzdáleného

bezprostředního i širšího

342, 2. ř.

vzatý Soudců

vzatý ze Soudců

362, 5. ř.

zdrženlivosti

zdrženlivost

363 upr.

někdy požadováná

někdy požadovaná

363 upr.

na to, že má království, které Kristus hlásá a do něhož volá, samo o sobě

na to, že má v království, které Kristus hlásá a do něhož povolává, sama o sobě

381 upr.

Tato slova upomínají mysli na to, co Kristus říká

Tato slova vyvolávají vzpomínku na to, co Kristus řekl

391, 8. ř.

Gaudium et spes, 22). Mluví

Gaudium et spes, 22), mluví

392, 4. ř.

člověka z vlivu

člověka vlivu

392, upr.

o vzkříšení těla o realitě

o vzkříšení těla, o realitě

393 upr.

snubního významu jejího těla

snubním významem jejího těla

414, 5. ř.

"o jednom těle"

o "jednom těle"

414, upr.

je zvláště v tomto… 5,22-23 eklesiologický

zvláště v tomto… 5,22-23 je eklesiologický

415, 2. ř.

vlastní manželství jako ono spojení, jímž "se ze dvou stane jen jeden člověk"

samo manželství jako na svazek, jímž se dva stávají "jedno tělo"

424, pozn. (1), 4. odst.

výrazem mystérion

výrazem mysterium

 

jak na tajemství…, tak na jeho konkrétní

jak pro tajemství… tak pro jeho konkrétní

 

sedm pramenů milosti,, nazývaných

sedm pramenů milosti, nazývaných

428 dole

Tajemství Boží Lásky se zjevením

tajemství Boží Lásky se zjevuje

436, 3. ř. odspoda

tajemství, od věků skryté

tajemství od věků skryté

447 upr.

který byl jistým způsobem předznamenán již "na počátku"

což bylo jistým způsobem předznamenáno již "na počátku"

459, 3. ř.

přesto je možné

přesto je nemožné

463 dole

nově počatý a zrozený člověk

nový člověk počatý a zrozený

465 dole

Manželství, jako svátost lidského "počátku" jako svátost

Manželství jako svátost lidského "počátku", jako svátost

468 upr.

snubní a výkupný

snubní a výkupná

471, 4. ř.

bez ní se manželství

bez něj se manželství

488, pozn. (1), 2. odst.

G. Gerlemana Dubarel pokračuje

G. Gerlemana Dubarle pokračuje

489, pozn (2), 1. ř.

"plnějším významu"

"plnějším smyslu"

489, pozn (3), 1. odst.

Řehoř z Nissy

Řehoř z Nyssy

489, pozn (3), dole

nejzřejmějším významu

nejzřejmějším smyslu

492, 2. ř.

"Černá jsem, ale přece

"Černá jsem, a přece

495 upr.

manželka se naopak dívá

nevěsta se naopak dívá

497 dole

Maličkou máme sestru

Maličkou máme sestru,

511, 9. ř.

v nerozdělovat

v němž

513, předposl. ř.

jak jí zachycují

jak ji zachycují

515, 8. ř.

Ty řekl

Ty jsi řekl

515, dole

novomanželku "příbuznou"

novomanželku "sestrou"

 

"Neberu si tuto svou příbuznou…", "sestru".

"Neberu si tuto svou sestru…"

523 dole

"řečí těla

"řečí těla"

529 upr.

úryvku Listu Efesanům

úryvku listu Efesanům

536, 4. ř.

jako spíše

ale spíše

536, předposl. odst.

Jde pak

Pak jde

536, předposl. ř.

Právě v takové chvíli

Právě v této chvíli

537, 5. ř.

spojení dvěma

spojení mezi dvěma

537, pozn. (5)

(intimní struktura)

(vnitřní struktura)

541, pozn. 3

studuje intimní strukturu

studuje vnitřní strukturu

542 předposl. odst.

... řádu. To ze své strany potvrzuje Pavel VI. tím, že se snaží současně objasnit onu „neexistenci rozporu“, a tak zdůvodnit zmíněnou mravní normu, když ukáže jeho shodu s rozumem.

... řádu. To ze své strany potvrzuje Pavel VI., který se současně snaží tuto „neexistenci rozporu“ objasnit, a tak nabídnout důvody pro zmíněnou mravní normu tím, že ukáže její shodu s rozumem.

544, předposl. odst.

starost, která byla

starost, která stála

548, pozn. 1

nikoliv jako cíle, jež samy o sobě … zasluhují respekt a lásku

nikoliv jako cíl, jenž sám o sobě … zasluhuje respekt a lásku.

577, 6. ř.

ale ještě více

ale spíše

577 níže

pohnutí druhé osoby

pohnutí druhou osobou (2x - o 4 ř. níže)

578, 4. ř. odspodu

V tomto spočívá

V tom spočívá

588 upr.

jakož i na každé jiné

jakož i každé jiné

Data katechezí:

 

 

488 (katecheze 108)

2. května 1984

Zkrácená verze přednesena 23. května 1984.

495 (kat. 109)

9. května 1984

Sloučené kat. 109 a 110 ve zkrácené podobě předneseny 30. května 1984.

499 (kat. 110)

16. května 1984

Nepředneseno v této podobě.

503 (Kat 111)

23. května 1984

Sloučené kat. 111-113 ve zkrácené podobě předneseny 6. června 1984.

508 (kat. 112)

30. května 1984

Nepředneseno v této podobě.

512 (kat. 113)

6. června 1984

Nepředneseno v této podobě.

515 (kat. 114)

13. června 1984

Sloučené kat. 114-116 ve zkrácené podobě předneseny 27. června 1984.

519 (kat. 115)

20. června 1984

Nepředneseno v této podobě.

522 (kat. 116)

27. června 1984

Nepředneseno v této podobě.

 

 

Katecheze 117a má podle polské předlohy předcházet katechezi 117.

 

Co se týče chybných dat u katechezí 108-116, rozpor vznikl rozdílem mezi textem souborného italského vydání katechezí (2. vyd., 1987) a verzí, jakou Svatý otec skutečně přednesl. Italské vydání neobsahovalo data katechezí. Ty byly do české verze doplněny podle anglického a na internetu dostupného italského vydání promluv. Ovšem v případě katechezí 108-116 byla data přiřazena nesprávně.

Zajímavou otázkou zůstává celkový počet (resp. rozsah) katechezí. Je to dáno historií samotného textu. Karol Wojtyla připravil polský rukopis k tisku těsně před svým zvolením papežem. Poté však text rozdělil na jednotlivé katecheze a v italštině přednesl během středečních audiencí.

Papež celkem přednesl 129 katechezí o teologii těla. Některé katecheze, které měl připravené v psané podobě, musel pro středeční generální audience sloučit a zkrátit, jednu úplně vynechat. Souborné polské vydání z roku 1986 (a nověji i 2008) vycházející z papežova rukopisu obsahuje 135 katechezí v podobě souvislého textu. Italské vydání (Uomo e donna lo creò, 19872), ze kterého vychází český text, zahrnuje 134 katechezí (jednu katechezi má v Dodatku – ta byla pro českou verzi zařazena chronologicky; jedna katecheze je v italském vydání vynechána, protože ji papež nakonec nepřednesl). Nový anglický překlad (ed. Michael Waldstein, Pauline, Boston 2006) obsahuje 135 katechezí plus „synoptickou“ tabulku pro porovnání různých vydání TT (str. 731-735). Český překlad má také všech 135 katechezí číslovaných 1-133 (obsahuje katecheze 95/95A a 117/117A). Toto číslování zvolil i M. Waldstein s tím rozdílem, že v českém vydání jsou katecheze 117 a 117A v opačném pořadí.

Poslední kritické vydání papežových katechezí v italštině (LEV, 20093) přijímá za oficiální text řádného magisteria papeže pouze to, co bylo skutečně Svatým otcem předneseno a poté publikováno v Insegnamenti di Giovanni Paolo II, tj. 129 katechezí. To bude třeba reflektovat v některém z dalších českých vydáních tohoto díla.

(Připravil: Karel D. Skočovský, květen 2011)


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011