Hlavní menu:

Bookmark and Share
08.05.2011, autor: K. Skočovský, kategorie: Sexualita a plodnost

Masturbace pro vyšetření plodnosti u muže

Morální hodnocení

Masturbace pro vyšetření plodnosti (získání spermiogramu) je podle učitelského úřadu církve nemorální.

- Za mravně nepřijatelnou ji považuje dokument Donum vitae, který vydala se schválením papeže Jana Pavla II. Kongregace pro nauku víry:[1]

Umělá inseminace jako náhrada manželského styku je zakázaná, protože úmyslně odděluje oba významy manželského aktu. Masturbace, kterou se sperma obvykle získává, je další známkou tohoto oddělení. I když se masturbace uskutečňuje za účelem předávání života, zůstává tento úkon zbaven svého pojivého významu: „Chybí mu totiž sexuální vztah vyžadovaný morálním řádem, totiž takový, který uskutečňuje ‘celý smysl vzájemného darování i lidského plození v ovzduší pravé lásky’.“ (DV, II, B, 6)[2]

Výše uvedená pasáž se sice týká masturbace za účelem následného provedení inseminace ženy, ale v poznámce pod čarou se dokument odvolává na promluvu Pia XII., ve které výslovně odsuzuje masturbaci za účelem vyšetření plodnosti.[3]

- Stejným způsobem tento způsob diagnostiky hodnotí pokyny, které vydala Americká biskupská konference[4] a např. i Institut papeže Pavla VI. (NaProTechnology).[5]

- V této věci existuje i dobrá shoda magisteriu věrných morálních teologů.[6]

 

Jaké mravně přijatelné možnosti diagnostiky plodnosti u muže mají katolické páry?

  1. Postkoitální test. Vyšetření spermií, které zůstaly v těle ženy po normálním pohlavním styku. Test má význam i pro vyloučení možnosti alergie ženy na sperma muže.

  2. Pohlavní styk s perforovaným (proděravělým) kondomem. Používá se upravený nelubrikovaný kondom (bez spermicidů). Přes otvory pronikne část spermií do pochvy ženy (čímž je uskutečněn manželský akt) a část je zachycena pro vyšetření. Manželé získávají vzorek při manželském aktu. Tento postup schvaluje většina magisteriu věrných teologů[7] i Americká biskupská konference ve svých pokynech.[8] Získávání vzorku spermatu při pohlavním styku oproti masturbaci má určitou přednost z diagnostického hlediska: některé studie ukázaly, že při tomto způsobu jsou parametry ejakulátu lepší.[9]

Oba výše uvedené způsoby odběru spermatu pro vyšetření mohou být z psychologického a praktického hlediska pro manžele poměrně obtížné. Navíc v našich podmínkách nemáme praktické zkušenosti s použitím perforovaného kondomu, i když v zahraničí se tento způsob úspěšně používá. U motivovaných párů je možné dohodnout se s lékařem a diagnostickým pracovištěm na podmínkách dodání vzorku spermatu.


Literatura:

[1] To je tzv. „řádné magisterium církve“. „I v případech, kdy magisterium neuplatňuje svoje charisma neomylnosti, máme takovou nauku přijímat s „náboženskou poslušností“.“ (West, C. [2010]. Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky; srov. LG, 25; KKC, čl. 892.)

[2] Kongregace pro nauku víry, Deklarace o některých otázkách sexuální etiky, 9: AAS 68 (1976), 86, která cituje Pastorální konstituci Gaudium et spes, 51. Srov. Dekret Svatého oficia, 2. 8. 1929: AAS 21 (1929), 490; Papež Pius XII., Promluva k účastníkům 26. kongresu svolaného Italskou urologickou společností, 8. 10. 1953: AAS 45 (1953), 678.

[3] Pius XII., Promluva k účastníkům 26. kongresu svolaného Italskou urologickou společností, 8. 10. 1953: AAS 45 (1953), 678.

[4] http://www.usccb.org/prolife/issues/nfp/treatment.htm

[5] http://www.catholicinfertility.org/guidelines.html

[6] Za všechny např.: May, W. E. (2000). Catholic bioethics and the gift of human life. Huntington: Our Sunday Visitor.

[7] Např. Kippley, J. (2005). Sex and marriage covenant. San Francisco: Ignatius, str. 39; Smith, J. E., Kaczor, C. (2007). Life issues, medical choices. Cincinnati: St. Antony Messenger Press, str. 62; May, W. E. (2008). Catholic bioethics and the gift of human life. Huntington: Our Sunday Visitor, str. 75. Všechny tyto publikace vyšly s církevním schválením. Navíc je tu velmi respektovaná práce pocházející od The National Catholic Bioethics Center (2009). Catholic health care ethics. A manual for practitiones. Philadelphia: Author.

[8] http://www.usccb.org/prolife/issues/nfp/treatment.htm

[9] Pro přehled viz: Gerris, J. (1999). Methods of semen collection not based on masturbation  or surgical sperm retrieval. Human Reproduction Update, 5, 211-215. Dostupné on-line zde. Viz též: Roberts, M., Jarvi, K. (2009). Steps in the investigation and management of low semen volume in the infertile man. Canadian Urological Association Journal, 3, 479-485. Dostupné on-line zde.


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011