Hlavní menu:

Bookmark and Share
29.04.2011, kategorie: Sexualita a plodnost

Reprodukční technologie: vodítka pro katolické páry

Pokyny Americké biskupské konference

Reprodukční technologie (diagnostika a léčba neplodnosti)

Vodítka pro katolické páry

Pokyny Americké biskupské konference (2009)[1]

 

Postupy slučitelné s katolickou naukou:

1. Sledování přirozeně se vyskytujících známek plodnosti (přirozené plánování rodičovství). Načasování pohlavního styku na předpokládané (potenciálně) plodné dny, a to po dobu nejméně šesti měsíců před přistoupením k lékařské intervenci.

2. Obecné lékařské vyšetření obou manželů kvůli neplodnosti.

3. Postkoitální test ke zjištění počtu a viability (životaschopnosti) spermií v hlenu „plodného typu“. Tato vyšetření se provádějí po normálním pohlavním styku.

4. Odpovídající diagnostika a léčba mužského faktoru. Vzorky spermatu lze získat z ne-lubrikovaného perforovaného kondomu po normálním pohlavním styku.

5. Vyšetření struktury dělohy a vejcovodů pomocí zobrazovacích metod (např. ultrazvuk, hysterosalpingogram atp.).

6. Odpovídající léčba poruch ovulace.

7. Odpovídající (obvykle chirurgická) úprava průchodnosti vejcovodů. Jestliže není možné obnovit funkce vejcovodu, lze provést přenos vajíčka za místo blokády do děložní dutiny (angl. low tubal ovum transfer = LTOT), kterému předchází normální pohlavní styk během plodné fáze cyklu. (...)

 

Postupy odporující katolické nauce:

1. Získávání vzorku spermatu pomocí masturbace.

2. Umělá inseminace heterologická (spermatem muže, který není manželem) (AID), ale i umělá inseminace homologická (spermatem manžela), pokud je vzorek získán nemorálními prostředky (masturbací).

3. Oplodnění in vitro (IVF), přenos zygot do vejcovodů (zygote intra-fallopian transfer = ZIFT), intracytoplasmatická injekce spermie (intracytoplasmic sperm injection = ICSI), darování vajíčka, „náhradní“ mateřství.

 

Reprodukční technologie, k nimž se učitelský úřad nevyjádřil[2]

1. GIFT (gamete intra-fallopian transfer)

2. IUI (intrauterine insemination), intrauterinní inseminace, tj. přenos spermií získaných při normálním pohlavním styku a technologicky připravených (omytím aj.).

 


[1] Kompletní text pokynů najdete zde. (Překlad: K. Skočovský)

[2] Obě tyto techniky ale na základě solidních důvodů odmítají mnozí magisteriu věrní teologové, např. William E. May a Germain Grisez (pozn. překl.).

 

K tématu: Masturbace pro vyšetření plodnosti u muže: etické hodnocení


Další informace: Neplodnost a asistovaná reprodukce


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011