Hlavní menu:

  • Kde hledat dokumenty o rodině, kněžství a panenství


Bookmark and Share

Kde hledat dokumenty o rodině, kněžství a panenství

Acta apostolicae sedis

Oficiální dokumenty Svatého stolce jsou dostupné on-line.

Kodex kanonického práva (CIC, 1983)

Oficiální český překlad i dodatky a opravy z pozdějších let (str. 21-24) a latinský text Kodexu.

Katechismus katolické církve

Český text najdete na internetu: katechismus.cz. Podobně i jeho latinskou verzi.

Dokumenty 2. vatikánského koncilu

Česky i latinsky na stránkách Vatikánu.

Dokumenty církve v češtině dostupné na internetu

 


Manželství a rodina v dokumentech církve

Enchiridion familiae (10 svazků dostupných on-line):

Všechny důležité dokumenty o manželství a rodině za celé dějiny katolické církve. Stále aktualizováno.

Text v originálním jazyce plus překlad do španělštiny.

 


Ehe und Familie im Lichte christlicher Spiritualität (3 svazky dostupné on-line, ed. J. Stöhr, 2000)

Dokumenty od počátku církve přes církevní otce až po rok 1997. Do roku 1939 text v originálním jazyce a překlad do němčiny.


Enchiridion della famiglia (2. vyd. 2004)

Soubor dokumentů z let 1965-2004 připravený péčí Papežské rady pro rodinu.

Texty v italském překladu.


 

 


Enchiridion della famiglia e della vita (2012)

 

Documenti magisteriali e pastorali su famiglia e vita 2004-2011.

 

 

 


Svátost svěcení v dokumentech církve

Enchiridion sul diaconato (2009)

 

Enchiridion clericorum (19752)

Dokumenty určené pro kandidáty kněžství.

 


Zasvěcený život v dokumentech církve

 

Enchiridion della vita consacrata (2001)

Dokumenty z let 385-2000.

 

 

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011