Hlavní menu:Bookmark and Share

O užívání výlučně neplodných dní

 

Odpověď Posvátné penitenciárie, 20. 7. 1932

De uso exclusivo temporum agenneseos:

Qu.: An licita in se sit praxis coniugum, qui, cum ob iustas et graves causas prolem honesto modo evitare malint, ex mutuo consensu et motivo honesto a matrimonio utendo abstinent praeterquam diebus, quibus secundum quorundam recentiorum theoremata ob rationes naturales conceptio haberi non potest?

O užívání výlučně neplodných dní:

Otázka: Je sama o sobě dovolena praxe manželů, kteří, chtějí-li se ze spravedlivých a závažných důvodů vyhnout počestným způsobem potomstvu, se vzájemným souhlasem a z počestného motivu abstinují od užívání manželství kromě těch dnů, v nichž podle některých nových [lékařských] teorií z přirozených příčin nemůže dojít k početí?

Resp.: Provisum est per Resp. S. Paenitentiariae, 16. Iun. 1880.

Odpověď: Viz Odpověď Posvátné penitenciárie, 16. června 1880.

[Texta et Documenta, series theologica, 25 (1942) 95; DS, 3748; Enchiridion familiae*, 1.801]

*Sarmiento, A., Escrivá-Ivans, J. (Eds.) (2003). Enchiridion familiae. Pamplona, EUNSA. Odkaz je v následujícím formátu: svazek (tečka) číslo strany.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011