Hlavní menu:Bookmark and Share

O zločinu, který se týká pokusu o svátostné svěcení ženy

Soubory ke stažení:


Text originálu: L’Osservatore Romano, 30. května 2008.

Překlad: překladatel neuveden

České vydání: Acta České biskupské konference, 2008, č. 3, s. 175.


 

VŠEOBECNÝ DEKRET KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

O ZLOČINU, KTERÝ SE TÝKÁ POKUSU

O SVÁTOSTNÉ SVĚCENÍ ŽENY

 

Kongregace pro nauku víry v zájmu obrany podstaty a platnosti kněžského svěcení na základě zvláštní pravomoci udělené nejvyšší církevní autoritou (srov. kán. 30 CIC) na řádném zasedání z 19. prosince 2007 ustanovila:

Při zachování ustanovení kán. 1378 Kodexu kanonického práva upadá do exkomunikace latae sententiae, vyhrazené Apoštolskému stolci jak ten, kdo by se pokusil udělit svátost svěcení ženě, tak dotyčná žena, která by se pokusila svátost svěcení přijmout.

Pokud ten, kdo by se pokusil udělit svátost svěcení ženě, nebo žena, která by se pokusila přijmout svátost svěcení, je věřícím podléhajícím Kodexu kánonů východních církví, při zachování ustanovení kán. 1443 tohoto Kodexu bude potrestán větší exkomunikací, jejíž odnětí je vyhrazeno Apoštolskému stolci (srov. kán. 1423 CCEO).

Tento dekret vstupuje bezodkladně v platnost dnem jeho vydání v L’Osservatore Romano.[1]

 

kard. WILLIAM LEVADA

prefekt

 

ANGELO AMATO, S.D.B.

titulární arcibiskup ze Sily

sekretář

 

 


[1] L’Osservatore Romano, 30. května 2008.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011