Hlavní menu:Bookmark and Share

Responsum ad dubium ohledně používání periodické abstinence

V roce 1853 Posvátná penitenciárie zveřejnila odpověď na dubium (formální dotaz) francouzského biskupa z Amiens (tehdy jím byl Louis-Antoine de Salinis).

 

Odpověď Posvátné penitenciárie (1853):

Qu.: Quidam fideles coniugati, peritorum opinione medicorum innixi, persuasum habent plures esse in singulis mensibus dies, in quibus conceptio mulieris locum habere non potest. Suntne inquietandi illi qui matrimonio non utuntur nisi illis diebus, saltem si legitimas habent rationes abstinendi ab actu coniugali?

Otázka: Věřící manželé, opírající se o mínění zkušených lékařů, jsou přesvědčeni, že je více dnů v měsíci, ve kterých u ženy nemůže dojít k početí. Mají být znepokojováni ti, kteří užívají  manželství výlučně v tyto dny, mají-li spravedlivý důvod k abstinenci od manželského aktu?

Resp.: Non esse inquietandos illos de quibus in praecibus, dummodo nihil agunt per quod conceptio impediatur.

Odpověď: Nemají být znepojováni ve věci, o které se jedná v žádosti, jen když nekonají nic, co zabraňuje početí.


[Lanza, A., Palazzini, P. (1953). Theologia moralis. Appendix. Taurini-Roma, Marietti, str. 85-86; Enchiridion familiae, 1.400*]

*Sarmiento, A., Escrivá-Ivans, J. (Eds.) (2003). Enchiridion familiae. Pamplona, EUNSA. Odkaz je v následujícím formátu: svazek (tečka) číslo strany.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011